Kollegastøtte/støttesamtaler

Støttesamtaler

 Alle mennesker kommer på et eller andet tidspunkt i deres liv ud i en krise. De gængse livskriser kunne typisk være.

-          flytte hjemmefra

-          etablere forhold, ægteskab

-          få børn

-          børn bliver voksne, flytter hjemmefra

-          at stå over for en pension

Alt dette er ”bump på livets landevej” men nogle påvirkes mere af disse kriser end andre. Derfor kunne det være behov for at få talt om disse ting.

Værre er det når vi i livet oplever det som bliver kaldt ”de traumatiske kriser”. Dette er kriser som vi er uforberedte på, noget vi som menneske måske ikke har kunne forberede os på. Voldsomme påvirkninger udefra, med tab eller trussel om tab.

Eksempler på sådanne kriser kunne være:

-          ulykke, sygdom, vold

-          tab af tilknytningsperson(død, skilsmisse)

-          fyring

-          tab af ejendom, hjem

-          tvungen flytning/flugt 
 

Dette kan ramme alle, privat såvel som på dit job. Ikke altid er det nødvendigt at inddrage en psykolog, ofte kan mindre gøre det. Støttesamtalen bygger på RITS® metoden (Rekonstruktion Integration traumatisk Stress)(uddannelsen giver ret til at tage 6 psykolog samtaler). I sin helhed går det ud på at den ramte ved samtale for mulighed for at genopleve situationen. I samtalen tages der højde for nuværende livssituation og evt. parallelle / analoge lignende situationer som den ramte har oplevet. Samtalen kan danne grundlag for at få afdækket om den ramte har brug for behandling ved en evt. psykolog (dette afklares ofte, allerede efter 2. samtale)

En støttesamtale vil altid foregå over 2 samtaler og maksimalt 6 samtaler. (Samtalerne er ikke tidsbegrænsede). 

Samtalenformen, metoden RITS er velegnet til stressramte. Her sker der en afklaring af hvor stressreaktionen er optået. Husk at Stressreaktioner ofte medfører fysike symptomer, disse kan med fordel behandles sideløbende med. Kontakt os for nærmere oplysninger.

Husk at dette ikke er psykoterapi, men et enkelt redskab der kan afdække hvor  stressreaktionen er opstået, og en afklaring af evt. videre forløb. 

Samtalerne er fortrolige. Dvs. at en evt. arbejdsgiver ikke kan få oplyst hvad der er blevet talt om i forbindelse med en evt. samtale. Dog kan den ramte tale frit om samtalen.

Kontakt os for nærmere oplysninger om samtaler.