Basisuddannelser

Førstehjælp ved Hjertestop.

Varighed 4 timer (240 minutter)

Indhold:

-          Førstehjælpens 4 hovedpunkter

-          Bevidsthedstilstand

-          ABC-metoden

-          Stabilt sideleje/sideleje

-          Overlevelseskæden

-          Basal genoplivning

-          Brug af AED (hjertestarter)

-          Praksisnære senarier øves som hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

Holdstørrelse 12 personer

Pris: 3.500 kroner. (291,60 kroner pr. kursist).

 

 

 

Førstehjælp ved ulykker.

Varighed 2 timer (120 minutter)

Indhold:

-          Skab sikkerhed og stands ulykken: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker

-          Nødflytningsmetoder

-          Vurdering af personen livreddende førstehjælp – herunder ABC metoden og fjernelser af fremmedlegemer i luftvejene

-          Tilkald hjælp – råb hjælp, 1.1.2. eller kontakt egen læge

-          Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtræning herunder stabilt sideleje/sideleje

-          Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt

-          Psykisk førstehjælp

-          Praksisnære senarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

Holdstørrelse 12 personer

Pris: 1.750 kroner (145.80 pr kursist)

Det anbefales at tage begge moduler i sammenhæng.