Færdselsrelateret førstehjælp for knallertførere

Varighed: 8 timer (480 minutter)

Indhold:

-          Basisuddannelse ”førstehjælp ved hjertestop”

-          Forebyggelse og de hyppigste årsager til ulykker med knallert

-          Håndtering af trafikulykker med knallert ud fra de 4 hovedpunkter

-          Psykiskførstehjælp

-          Førstehjælp til hyppigst forekomne skader ved trafikulykker.

-          Cases og situationstræning

Holdstørrelse: 12 personer

Pris: 4.800 kroner(400 kroner pr kursist)

 

 

Færdselsrelateret førstehjælp, bil, MC og traktor

Varighed: 8 timer (480 minutter)

Indhold:

-          Basisuddannelse ”førstehjælp ved hjertestop”

-          Indhold jf. rådet for Sikker trafik og DFR forbyggelse

-          Håndtering af trafikulykker ud fra de 4 hovedpunkter

-          Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkestedet

-          Førstehjælp til hyppigst forekomne skader ved trafikulykker.

Holdstørrelse: 12 personer

Pris: 4.800 kroner(400 kroner pr kursist)

 

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Varighed 7 timer (420 minutter)

Indhold:

-          Basisuddannelse ”førstehjælp til hjertestop” tilpasset børn

-          Førstehjælp og forebyggelse til børn

-          Bevidstløse børn, drukning og fastspænding i bil

Holdstørrelse: 12 personer

Pris: 4.800 kroner(400 kroner pr kursist)

 

Medborgerførstehjælp

Varighed 7 timer(420 minutter)

Indhold:

-          Førstehjælp ved hjertestop

-          Førstehjælp ved ulykker

-          Førstehjælp til akutopståede sygdomme

-          Førstehjælp til akutte skader

-          Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af 4 hovedpunkter

Holdstørrelse 12 personer

 

Pris 4.800 kroner (400 kroner pr kursist)

 

Førstehjælpere med særligt ansvar

Varighed 12 timer (720 minutter)

Indhold:

-          Basisuddannelser, Førstehjælp ved hjertestop, førstehjælp til blødninger, førstehjælp ved skader på bevægeapparatet, førstehjælp til småskader

-          Førstehjælp ved ulykker

-          Førstehjælp til sygdomme

-          Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger

Holdstørrelse: 12 personer

Pris: 10.500 kroner (875 kroner pr kursist)