Førstehjælp ved blødninger

Varighed 1½ time (90 minutter)

Indhold:

-          Førstehjælp ved større blødninger

-          Førstehjælp ved mindre blødninger

-          Førstehjælp ved indre blødninger

-          Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger

Pris: 1.300 kroner (109 kroner pr kursist)

 

 

Førstehjælp ved kemiske påvirkninger.

Varighed: ½ time(30 minutter)

Indhold:

-          Forebyggelse i forhold til forgiftninger, med særlig vægt på børn og unge

-          Førstehjælp til personer der er forgiftede og vågne

-          Førstehjælp til personer der er forgiftede og bevidstløse

-          Førstehjælp ved ætsninger udenpå (huden) og indvendig(spiseveje)

-          Giftlinjen og brug af denne

-          Praksisnære scenarier og øvelser

Pris: 400 kroner (41,60 kroner pr kursist)

 

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

Varighed: 1 time (60 minutter)

Indhold:

-          Førstehjælp ved hedeslag

-          Førstehjælp ved forbrændinger

-          Førstehjælp ved forfrysninger

-          Førstehjælp ved nedkøling af kroppen

Pris: 800 kroner (66,60 kroner pr kursist)

 

 

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader

Varighed: 1½ time (90 minutter)

Indhold:

-          Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet

 • Knoglebrud
 • Ledskred
 • Forstuvninger
 • Brud på hofte/eller bækken

-          Førstehjælp ved hovedskader

 • Hjerne rystelse
 • Åbent/lukket kraniebrud
 • Blødning mellem hjerne og kranie

-          Praksisnærer scenarier med hovedvægten lagt på træning af genkendelse af symptomer og træning af færdigheder.

Pris: 1.300 kroner(109 kroner pr kursist)

 

Førstehjælp ved småskader.

Varighed: 1½time(90 minutter)

Indhold:

-          Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter

-          Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne

-          Førstehjælp ved tandskader

-          Førstehjælp ved mindre stik- og snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger

Pris: 1.300 kroner (109 kroner pr kursist)

 

Førstehjælp ved sygdomme

Varighed:1½ time (90 minutter)

Indhold:

-          Førstehjælp til sygdomme der påvirker centralnervesystemet

 • Blodprop/blødning i hjerne
 • Sukkersyge
 • Krampe/epilepsi
 • Feberkrampe

-          Førstehjælp til sygdomme der påvirker åndedrætssystemet

 • Astma
 • Kronisk bronkitis, KOL
 • Falsk strubehoste
 • Alvorlig allergisk reaktion

-          Førstehjælp til sygdomme der påvirker kredsløbssystemet

 • Blodprop i hjertet/hjertekrampe
 • Sygdomme med akutte mavesmerter i maveregionen
 • Letter besvimelse og dehydrering

-          Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter og ABC systemet.

Pris: 1.300 kroner(109 kroner pr kursist)

 

Førstehjælp og forebyggelse til børn

Varighed: 2½ time(150 minutter)

Indhold:

-          Førstehjælp og forebyggelse til småskader, snitte, fald mm

-          Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning

-          Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til og forebyggelse ag kvælning/strangulering

-          Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen

 

Pris: 2.600 kroner (216,60 kroner pr kursist)