Samarbejde er ikke kun.............

Se på din kollega! Hvad ser du?

Tale vi samarbejde i virksomheder, foreninger, sportsklubber osv. et det vigtigt at kende til de ressourcer vi menneskelig er omgivet af. Ofte sidder der ressourcer omkring en som aldrig kommer i spil, måske sidder der en kollega der har nogle vild spændende idéer, en stor personlig erfaring, men tør ikke komme frem med den fordi andre bare køre der ud af og ikke giver sig tid, til at undersøge, hvilke erfaringer, kompetencer og holdninger de er omgivet af.

Hvordan er kommunikationen? Er der meget snak i krogene, bagtalelse, mobning, forskelsbehandling(menneskeligt)? Hvis du kan svare ja, så er samarbejdet heller ikke godt. Bevisligt er det, at kunne kommunikere åbent og anerkendende er med til at øge effektiviteten på grund af bedre sammenhold og samarbejde.

Ejerskab? Det at have ejerskab i noget er med til at øge samarbejdet, produktiviteten. Det at have ejerskab, være en del af, har mange positive afkast. Tænk på en ejendel du har virkelig kær! Hvad der ske følelsesmæssigt inden i dig, hvis denne ting gik i stykker? Ofte ser man i forandringsprocesser, at medarbejdere ikke får mulighed for at tage del i processen. Når denne så skal implementeres, møder man modstand, netop fordi der ikke er ejerskab. En forklaring kan være, at netop det der var, lige var den ting man hold allermest af, men nu er den gået itu! Ofte kan det, at lytte til kolleger, medarbejdere i sådan en proces være nok til at forandringen kan gennemføres uden de store besværligheder, andre gange kræver det lidt mere. At tage dette skridt kræver også noget fra et ledelsesmæssigt synspunkt, at turde tage skridtet ud til ansatte, kolleger, klubmedlemmer osv. og medinddrage, viden, holdninger og kompetencer.

Et samarbejdsstyrkende kursus kan være med til at afhjælpe disse problematikker. Kurserne kan spænde vidt, og tilrettelægges efter det behov du lige netop måtte have. Dog vil følgende elementer dog indgår

-          Kommunikation

-          Team opbyggelse, hvad udgør et team?

-          Styrker og svagheder, virksomhed, ledelse og ansatte

-          At turde turde(krydse egne grænser)(forandringer)

Kontakt for yderligere.

 

 

 

Samarbejde er ikke kun.............

Se på din kollega! Hvad ser du?

Taler vi om samarbejde i virksomheder, foreninger, sportsklubber osv. et det vigtigt at kende til de ressourcer vi menneskelig er omgivet af. Ofte sidder der ressourcer omkring en som aldrig kommer i spil, måske sidder der en kollega der har nogle vild spændende idéer, en stor personlig erfaring, men tør ikke komme frem med den fordi andre bare køre der ud af og ikke giver sig tid, til at undersøge, hvilke erfaringer, kompetencer og holdninger de er omgivet af.

Hvordan er kommunikationen? Er der meget snak i krogene, bagtalelse, mobning, forskelsbehandling(menneskeligt)? Hvis du kan svare ja, så er samarbejdet heller ikke godt. Bevisligt er det, at kunne kommunikere åbent og anerkendende er med til at øge effektiviteten på grund af bedre sammenhold og samarbejde.

Ejerskab? Det at have ejerskab i noget er med til at øge samarbejdet, produktiviteten. Det at have ejerskab, være en del af, har mange positive afkast. Tænk på en ejendel du har virkelig kær! Hvad der ske følelsesmæssigt inden i dig, hvis denne ting gik i stykker? Ofte ser man i forandringsprocesser, at medarbejdere ikke får mulighed for at tage del i processen. Når denne så skal implementeres, møder man modstand, netop fordi der ikke er ejerskab. En forklaring kan være, at netop det der var, lige var den ting man hold allermest af, men nu er den gået itu! Ofte kan det, at lytte til kolleger, medarbejdere i sådan en proces være nok til at forandringen kan gennemføres uden de store besværligheder, andre gange kræver det lidt mere. At tage dette skridt kræver også noget fra et ledelsesmæssigt synspunkt, at turde tage skridtet ud til ansatte, kolleger, klubmedlemmer osv. og medinddrage, viden, holdninger og kompetencer.

Et samarbejdsstyrkende kursus kan være med til at afhjælpe disse problematikker. Kurserne kan spænde vidt, og tilrettelægges efter det behov du lige netop måtte have. Dog vil følgende elementer dog indgår

-          Kommunikation

-          Team opbyggelse, hvad udgør et team?

-          Styrker og svagheder, virksomhed, ledelse og ansatte

-          At turde turde(krydse egne grænser)(forandringer)

Kontakt for yderligere.