Konsulenter

 

 

Navn: Kent Laursen Ballhorn

Stilling: Senior Konsulent (ophavsmand til Heart Safe)

 Referencer: 

- Lærer/Kursusleder ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole(nuværende job)(uddannelse af ledere i beredskabet). 

- Befalingsmand uddannet ved beredskabsstyrelsen

- Tidligere udrykningsleder/redningsleder Falck Helsingør 

- Tidligere ambulanceredder Falck Hillerød

- Uddannelsesansvarlig for foreningen Dan Rescue(nuværende/friv. arbejde).

- Formand i den Frivillige Humanitære forening Dan Rescue

- Forhenværende Brandmand

- Tidligere underviser(deltid) AOF – førstehjælp

 

Uddannelser:

 - Mekaniker(personvogn) 

- Brandmand

- Delingsførere(befalingsmand)

- De fleste relevante beredskabsfaglige uddannelser(her i blandt indsatslederuddannet)

- Uddannet førstehjælpsinstruktør(1998), instruktør i håndtering af tilskadekomne, ERC      instruktør

- ICET uddannet(international uddannelse i frigørelse/frigørelse indstruktør)

- Div. Leder uddannelser

- RITS® uddannet trin 1 – 4 (psykotraumatologi)(Rekonstruktion Integration Traumatisk Stress)

 

Arbejdsområder:

- Førstehjælp

- Støttesamtaler – virksomheder - private

- Samarbejdsstyrkende kurser(teambuilding)

- First Responder uddannelse (nødbehandler)

- Psykosocial beredskabsplanlægning

- Beredskabssplanlægning ved arrangementer/Risikovurdering

- Stresshåndtering (psykisk arbejdsmiljø)

- Konflikthåndtering

- Safty Koordinator

- Foredrag

 

Undervisningsform:

- Kent arbejder ud fra de nye pædagogiske principper. Der ligges meget vægt på at inddrage den enkelte deltager i undervisningen, både den enkeltes faglige kompetencer, men også den enkeltes personlige kompetencer. Al undervisning bygger CL – cooperative learning , undervisning der bygger på de enkeltes erfaringer, at lære fra hinanden. Kent arbejde så praksisnært som overhovedet mulig.

- Kent har stor undervisnings erfaring fra sit daglige arbejde. Kent har over 2600 undervisnings timer om året i sit daglige virke hos Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole der er landets førende og eneste sted med uddannelse af ledere og instruktører i redningsberedskabet. Kent har nu arbejdet ved BRTS i 15 år.